Monday, October 15, 2007

देविमाहात्म्य - भुवनेश्वरी

भुवनेश्वरी हे जगदंबेचं एक रूप आहे.

ही एक तांत्रिक देवता महणून प्रसिद्ध आहे.

भगवान विष्णूच्या देहातून ही देवी प्रकट झाली असे देवीभागवतात म्हटले आहे.

भुवनेश्वरी उगवत्या सूर्याप्रमाणे तेजस्वी, चंदमुकुट धारण करणारी, पुष्ट शरीर असलेली, त्रिनेत्री, सुस्मिता, कांतीमती, चतुर्भुज, पाशांकुशा धारण करणारी, वरद आणि अभय मुदा दाखवणारी आहे.

पंढरपूरक्षेत्री भुवनेश्वरीचे मंदिर आहे.

भुवनेश्वरीचे एक यंत्रही आहे. त्यावर तिची स्थापना करून तिची पूजा केली जाते.

ही देवी त्रिभुवनांवर सत्ता चालवणारी आहे. ती इच्छित फळ देते अशी समजूत आहे.

औदुंबर क्षेत्राच्या जवळ कृपणेच्या पैलतिरी भुवनेश्वरीचं मंदिर आहे.

दा. कृ. सोमण

No comments: