Monday, October 29, 2007

देविमाहात्म्य - जगदंबा

जगदंबा हे देवीचे सौम्य रूप आहे.
जगदंबेप्रमाणेच उमा, गौरी, पार्वती, भवानी ही देखिल देवीच्या सौम्य रुपाची नावे आहेत.
दुर्गा, काली, चंडी, भैरवी आणि चामुंडा ही देवीची उग्र रूपे समजली जातात.
सर्व देवांच्या ठिकाणी असलेल्या शक्तीचे दैवतीकरण होउन त्या शक्तिरूप देवी असे म्हणतात.
शाक्तसंप्रदायी लोकांनी तिला जगदंबा म्हणून गौरवले आहे.
जगदंबा ही सर्व जगताची अंबा म्हणजे माता आहे.
जगदंबेची मूर्ती ही चार हात असलेली आढळते.
तसेच जगदंबेने एक बालक ह्द्याशी धरलेले दिसते.
ही वात्सल्याची देवता आहे.
देवीमाहात्म्यामध्ये चौथ्या अध्यायातील पहिल्या २७ मंत्रांमध्ये देवानी जगदंबेची स्तुती केलीय.
खजुराहो, देवबंध येथील जगदंबेची मंदिरे प्रसिद्ध आहेत.

No comments: